Başlıksız Belge

Metin2 Hakkında Herşey..

Metin2-Klavuzlar-Kitaplar-BeceriKitapları-Skiller-Atlar-Vps-Vds-HamachiServerlar-Panel

Bilinmesi Gereken Php Kodlari

Karakter Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$chars = "SELECT * from player";
$charsquery = mysql_query($chars);
$charszahl = mysql_num_rows($charsquery);
echo "Charaktere : $charanzahl"; 
 
Kullanıcı Id Ve Hesap Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("account");
$accs = "SELECT * from account";
$accsquery = mysql_query($accs);
$accszahl = mysql_num_rows($accsquery);
echo "Account : $accszahl";
İtem Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$items = "SELECT * FROM item ";
$itemsquery = mysql_query($items);
$itemanzahl = mysql_num_rows($itemsquery);
echo "Items : $itemanzahl";
Lonca Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$guilds ="SELECT * FROM guild";
$guildsquery = mysql_query($guilds);
$guildanzahl = mysql_num_rows ($guildsquery);
echo "Gilden : $guildanzahl";
Online Karakter Ve Oyuncular

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$output = mysql_query("SELECT COUNT(*) as count FROM player WHERE DATE_SUB(NOW() INTERVAL 5 MINUTE) < last_play;");
$online_count = mysql_fetch_object($output)->count+1;
echo "Spieler Online : $online_count";
Sıralama (NOT:GMLER YAZILMAZ)

HTML-Kodu:
<?php echo "<center>"; include('inc/config.php'); // Connect to DB mysql_select_db('player'); // Select DB 'player'  $test = "SELECT * from player"; $testquery = mysql_query($test); $num2 = mysql_num_rows($testquery);  if($_GET['max']) { $get = $_GET['max']; } else { $get = '0';   $max = $get + 20; $max2 = $get - 20;  if($get > $num2) {
}
elseif($get >= 20 && $get < $num2) { } elseif ($num2 <= 20) { echo ""; } else { } echo "</center><br>"; ?>
 

<center><table border="0">
<tr>
<th width="150">Sira</th>
<th width="150">Nick</th>
<th width="150">Level</th>

<th width="150">Exp</th>
<th width="150">Bayrak</th>
</tr>
</table></center>
 
<?php    include('inc/config.php'); // Connect to DB mysql_select_db('player'); // Select DB 'player'    // Select player etc from db //   $rank = "SELECT * from player WHERE name NOT LIKE '[GA]%' and name NOT LIKE '[GM]%' order by level desc limit 10"; $query = mysql_query($rank); echo "<center><table border="0">"; // Open table $i = 0;  while($array = mysql_fetch_array($query)) { $i = $i + 1;   echo " <tr> <th width="150"><font color="black">" . $i . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["name"] . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["level"] . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["exp"] . "</font></th>";    $reich = "SELECT empire from player_index where id = " . $array[account_id] . ""; $query2 = mysql_query($reich); $array2 = mysql_fetch_array($query2);   if($array2["empire"] == 1) { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/red.jpg"></th></tr>"; } elseif($array2["empire"] == 2) { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/yellow.jpg"></th></tr>"; } else { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/blue.jpg"></th></tr>"; } } echo "</table></center><br>"; // close table   } ?>
Kayıt Ol

HTML-Kodu:
<body>
<div id="Felder">
<form action="regi.php" method="post" >

Kullanici Adi<br />
<input type="text" name="username" size="30" /><br />
Sifre<br />

<input type="password" name="passwd" size="30" /><br />
Sifre Tekrar<br />
<input type="password" name="passwd2" size="30" /><br />

Gercek Adiniz<br />
<input type="text" name="rl_name" size="30" /><br />
Email<br />

<input type="text" name="email" size="30" /><br />
L&ouml;schcode<br />

<input type="text" maxlength="7" name="social_id" size="30" /><br />
<br />

<input type="submit" name="submit" value="Kayit ol" />
</form>
</div>
 
</body>

</html>
 
<?php   include('config.php');  if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit'] == 'Register') { $username = mysql_real_escape_string($_POST['username']); $passwd = mysql_real_escape_string($_POST['passwd']); $passwd2 = mysql_real_escape_string($_POST['passwd2']); $rl_name = mysql_real_escape_string($_POST['rl_name']); $email = mysql_real_escape_string($_POST['email']); $social_id = mysql_real_escape_string($_POST['social_id']);  if($passwd == $passwd2) { $sql = "INSERT INTO account SET login = '".$username."' password = PASSWORD('".$passwd."') real_name = '".$rl_name."' email = '".$email."' social_id = '".$social_id."'"; $result = mysql_query($sql);  if($result) { echo "<font color="green"><b>Hesap Basariyla Olusturuldu!</b></font>"; } else { echo "<font color="red"><b>Kayit Basarisiz!!lutfen tekrar deneyin!</b></font>"; } } }  ?>
Online Statüs

not: bunun çalişmasi için panelin bulundugu dosyaya
img adinda klasör olusturun.
ve içine 2 adet kirmizi ok ve yeşil ol ekleyin.

kirmizi okun adi : img/offline.gif
yeşil okun adi : img/online.gif

olsun. sonra çalişir.


HTML-Kodu:
$serverip = "eure_server_ip";
$ip = gethostbyname($serverip);
$portlist=array(330611003 13000 ); // serverinizin portlarini girin
$status=array("Login Server" "Char Server" "World Server"); // port adlarini girin
$i=0;
 
foreach ($portlist as $port){
echo "".$status[$i]."";
$online = @fsockopen($ip $port $errno $errstr 1);
if (!$online)
{
echo "<td><img src=img/offline.gif width=16 height=12 /></td>"; #
 
}
else
{
echo "<td><img src=img/online.gif width=16 height=12 /></td>";
}
@fclose($online);
$i++;
}
Panelden Oyuna Reboot Atma (admin cp'ye eklenmelidir

HTML-Kodu:
<?php $IP = "EUERE IP HIER EINTRAGEN"; //Port = $_GET['port']; //$Port = ""; $Port = "EUEREN PORT HIER EINTRAGEN";  if($IP && $Port) { $socket = socket_create (AF_INET SOCK_STREAM SOL_TCP); $result = socket_connect ($socket $IP $Port);  $query = "x40SHOWMETHEMONEYx0A"; $query .= "x40RELOAD ax0A"; //$query .= $_GET['query'];  $query_size = strlen($query); $write_res = socket_write($socket $query $query_size); $recv_res = socket_recv($socket $output 5056 0); echo $output; socket_close($socket); } ?>
evet arkadaşlar şimdi bunlari hazirladik bize lazim olan bunlari çaliştirmak için
config.php olusturmak olucak
buyrun onlarida hazirliyalim

HTML-Kodu:
<?php $dbhost = "serverip"; //Serverinizin ipi $dbuser = "root"; //root öle kalsin $dbpass = "navicat şifre"; //navicat şifreniz $mysql_db = "account"; ?>
Not :
siralama için yukarda gördüğünüz yerin en altina birde bu kodu ekleyin.

HTML-Kodu:
mysql_select_db("player");
Şifre Değiştirme Paneli Kodu Arkadaşlar Bazen Çalışmıo Kusara Bakmayın

HTML-Kodu:
<body bgcolor="black"><br>

        <div id="info">
 
 
          <?php function DeCode($string,$operation,$key='')   {     $key=md5($key);     $key_length=strlen($key);     $string=$operation=='D'?base64_decode($string):substr(md5($string.$key),0,8).$string;     $string_length=strlen($string);     $rndkey=$box=array();     $result='';     for($i=0;$i<=255;$i++)     {       $rndkey[$i]=ord($key[$i%$key_length]);       $box[$i]=$i;     }     for($j=$i=0;$i<256;$i++)     {       $j=($j+$box[$i]+$rndkey[$i])%256;       $tmp=$box[$i];       $box[$i]=$box[$j];       $box[$j]=$tmp;     }     for($a=$j=$i=0;$i<$string_length;$i++)     {       $a=($a+1)%256;       $j=($j+$box[$a])%256;       $tmp=$box[$a];       $box[$a]=$box[$j];       $box[$j]=$tmp;       $result.=chr(ord($string[$i])^($box[($box[$a]+$box[$j])%256]));     }     if($operation=='D')     {       if(substr($result,0,8)==substr(md5(substr($result,8).$key),0,8))       {         return substr($result,8);       }       else       {         return'';       }     }     else     {       return str_replace('=','',base64_encode($result));     }   }  ?>
<?php $action=$_POST["action"]; switch ($action){ case "send": send(); break; default: change(); break; } function change(){ ?>
 
<table width="621" height="200" border="0">

 <tr>
    <tbody> 
    <tr> 
     <td width="466" height="200" align=middle valign=top> 
      <form method=post name=chgform action="sifredegis2.php">

      <input type="hidden" name="action" value="send" />
       <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=466>
        <tbody> 
        <tr> 
         <td width="700"><br>

          <b><font size="3"></font><span class="style1"></span></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td height=1><img height=1 src="" width=300></td>

        </tr>
        <tr> 
         <td align=right>
          <div align="left"></div>
          <table align=center border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 width="425">

           <tbody> 
           <tr> 
            <td align=right class=txt_gray colspan=2> 
             <div align=left></div>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184" height="32"> 
             <div align=left><font color="#FFFFFF">Kullanici Adi:</div></font>            </td>

            <td class=txt_gray width="218" height="32"> 
             <input maxlength=16 name=UserID size=17>
             <div align=center></div>            </td>
           </tr>

           <tr align="left" valign="middle">
            <td class=txt_gray width="184"><font color="#FFFFFF">Karakter Silme Kodu:</font></td>
            <td class=txt_gray width="218"> 
             <input maxlength=7 name=srcno size=7>            </td>

           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184"><font color="#FFFFFF">Gizli Soru:</font></td>

            <td class=txt_gray width="218"> 
             <select name="Ques" class="inputbox2">
<option value="Soru Sec">Soru Seç</option>
            <option value="Wie ist der Name deines Haustieres?">Adın</option>

           </select>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184"><span style="width:120px; float:left;"><font color="#FFFFFF">Gizli Yanit:</font></span></td>

            <td class=txt_gray width="218"> 
             <input name=Answ type=text id="Answ" size=30 maxlength=30>            </td>
           </tr>           
           </tbody> 
          </table>

          <div align="left"></div>         </td>
        </tr>
        <tr> 
         <td height=2><img height=1 src=""    width=466></td>

        </tr>
        </tbody> 
       </table>
       <div align="center"><br>
        <a    href="javascript:document.chgform.submit()"><img border=0 src="http://www.turkmmo.com/images/bt_confirm.gif" width="79" height="32"></a> 
 
        <br>

       </div>
      </form>     </td>
    </tr>
    </tbody> 
   </table>
  <div align="left"></div>  </td>

 </tr>
</table>
</body>
 
</html>
<?php } function send(){ $UserID=$_POST["UserID"]; $srcno=$_POST["srcno"];  $Ques=DeCode($_POST["Ques"],'E','daichao'); $Answ=DeCode($_POST["Answ"],'E','daichao');  if (strlen($UserID) < 1 || strlen($srcno) < 1 || strlen($Ques) < 1 || strlen($Answ) < 1 ) {   echo "Check Deine Eingaben<a href="javascript:history.back();">   Zurueck</a>"; }else{   require_once("conn.php");   mysql_select_db("account");   $exec="select social_id,Question1,Answer1 from account where Login='$UserID' and social_id='$srcno' and Question1='$Ques' and Answer1='$Answ'";     mysql_query("set names big5 ");     mysql_query("set CHARACTER big5 ");   $result=mysql_query($exec);   $rs=mysql_fetch_object($result);     echo mysql_error();   if($rs){     $exec="update account set Password=password('888888') where Login='$UserID'";     mysql_query($exec);     $exec="update player.safebox set password='888' where account_id=(select id from account.account where login='$UserID')";     mysql_query($exec);     //echo $exec;     //echo mysql_error();     echo "Dein Neues Passwort ist: 888888<a href="index.html"";exit;   }else{     echo "Checke Deine Eingaben<a href="javascript:history.back();"";exit;   } } } ?>

 
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
 
<p>
<p>

<p>
<p>
<p>
<p>
<p>

Ana Sayfa
Iletisim
Ziyaretci Defteri
Metin2PvpKlavuzu
Metin2
VpsServerlar
Telif Haklari
TopList
Serverinizi Ekleyin
VPS Server Tanitimlari
Kayit Ol
kayit2
Sifremi Unuttum
Metin2 Klavuzu
Donusum Klavuzu
İtem Yükseltme Kılavuzu
Evlilik Rehberi
Deneyim Bilgisi
Master ve GrandMaster Klavuzu
Patron (Boss) Hakkında Tam Kılavuz
Hangi bonus hangi itemde bulunur?
Derece Puan Sistemi
Biolojist Görevleri
Lonca Binaları
Küpe Bilezik ve Kolyeler
Sura-Savasci-Ninja-Saman Zirhlari
Seytan Kulesi Klavuzu Tum Katlar
Xfire Video Cekme-Uyelik Alma-Video Cekme-Ticket Atma
Bina insasi
Ejder Parası Alımı Hakkında
Metin Taslari Klavuzu
Bitkiler ve Meyve Sulari
Oyun Kurulum Klavuzu (Yeni)
HARiTA LiSTESi
Metin2 Canavarlar ve Yaratiklar Klavuzu
Kitap ve Klavuzlar
Özellikli Sac Stilleri
Nesne Market Klavuzu
Oyun içinden müzik (mp3) dinleyebilmek - Resimli Anlatım
Liderlik Klavuzu
Binekler Klavuzu
80Lv Silahlari Klavuzu
Sürgün Mağarası (Drop-Mob-NPC Bilgileri)
Ninja Bıçakları Geliştirme Kılavuzu
Metin2 Hayran Karti
Metin2 GM Kodlari
Sitemize Destek Ol
Metin22
RealMetin2
SancakMt2
RealistMt2
YalvaclimT2
SwordMt2
BakteryMt2
AdiBelliMt2
Tr.gg Css Tasarimlari
BitlisMt2
Karekterler Nerede Kasilmali?
Metin2 Sura
Sura Buyulu Silah Efsun Yapimi
Savasci Efsunlari
Metin2 Yakin Donus Ninja Efsunlari
Metin2 Uzak Dovus Ninja Klavuzu
Metin2 Iyilestirmeci Saman Efsunlari Nasil Olmali?
Metin2 Kritikci Saman Efsunlari Nasil Olmali
Metin2 Oyundaki Kod Aciklari
GM Basvuru Formu
Agamemnon Mavi Ejderha Kesimi
85 Biyolog Görevi Ödülü Zarar Azalması - Videolu Kaniti
+9 Tanrı Denemesi RevoLuTioN8 
Kripton Mavi Ejderha Kesimi 
Arama
TocixMt2
LetheMt2
KaplanMt2
GoogleMt2
Cihanqp Vs Fengshui
Metin2PvpKlavuzu Resim & Dosya Yükle
DiamontePanel
Djodesa-Muco53PANEL
WorkMt2 Pannel
Yeni sayfanın başlığıas
SpartaMT2
KaradenizMt2
246 Adet Vps Server 
Eski Tasarim
Tasarim Php
B4
Gm Panel
Yeni Binek Ejderha Bineqi
Isinlanma Yuzugu Ekleme
Npc Yerini Sabitleme Belirleme
Metin2 GM Kod Bankasi
Bircok Panel
Bilinmesi Gereken Php Kodlari
Metin2Pvp Klavuzu Panel V2
53 Ortalamali Zehir 4.kez 9 Deneme
GM Ekleme
120 LwL Item Kodlari
KaradenizMetin2
Private Bilisim Panelleri
Bakimda Paneli
29 Adet GM Logosu
+ Basma Show 
Super Pack
Balıkçılık - Kamp Ateşi - Küreler
HazIr Server Paketi
2011 Server Files
Kristal Odayi Acma Ejderi Sabitleme
Metin2 Anketleri Tasarimi Tr.GG Icin
BetaMetin2
Kore Skilleri Ekleme Damage Vurmasini Ayarlama ve Statlari Max 115 Yapmak
Hareketli Hareketsiz 29 Adet GM Logolari
12o Silahlari Kodlari ve Packi
Kahraman Zalim Npcsi
Yeni Silahlar Ozel Tasarim
Haftanin Serveri
Etiketler
Full Turkce Locale_String
AyIsigi questi
Roket ve Ejderha Binegi Ekli Mob Proto
Serverinizde Küfürlü,Argo vs. Kelimeleri engellemek..
Vip
Vip|Vip-Uye-Olmak.htm
Basarili
Sifremi Unuttum | Vip
Ornek
Tamamen Degisik Ox Sorulari Tarih Agirlikli
+9 Zehir Kilici Basma
Metin2 Sifre Kombinasyonu
Yeni At Zirhi
♛ 4X-7X Engelli | TR Tipi Pazar | Bugsuz | 6.Skiller Ekli ! | SF
Kasmalik Server Icin Server Paketi
Serveriniza Kabdan Kaski Ekleyin
Npc Ekleme
Npc Ekleme 1
Banka Npcsi
Npc Arsivi
Perfech Npcsi 6.Skilleri P Yapiyor
Coklu Npc Hersey Bulunmakta
Ra
Metin2 Pack Dosyalarini Acma UnPack Yapma
UnEpk Programi Kullanim Klavuzu
Sitemizde Yazar Olmak istermisin?
FATAL ERROR!! Python Library not exist!
Servere Yararlı Bilgiler Hatalar,Çözümler,Bilmediklerimiz
AltIn Paranin Adresini Editleme
Eski VPS Arsivi
Oyun Icinde Kodla Ban Atmak
Iletisim2
Davet Et
Hesaplar
Metin2 Navicat Sifresi Degistirme
Metin2 Navicattan Log Temizleme
Metin2 Anketleri
Metin2PvpKlavuzu Eski Tasarim V4 Super
Eski Tasarim MultiupLoad Linkleri
Serveriniz Istediginiz Zaman Otomatik Mesaj Yazsin
Hangi Pack Ne Ise Yarar?
asdas
sdas
Yepyeni GM Logolari
Sebnem Hatalarini Duzelten Pack
Pack'iniz Server'inizi Nasil Etkiler ?
Yeni Etc Gorunumleri Altin Etc Super
P2Port Acigi Kapatmak ve Herkezin GM olmasini Duzeltmek
Navicattan Itemin Levelini Degistirme
Azrail Katini Acma - Tamamen Turkce 9 Kat
Ruya2 - Super Server - Yepyeni Binekler - Metinler - Oyuncular - Ox Event - Metin Event
P-G Npc - Kraliyet Imparator Zırh Donusumlerı - Kutsama Küresi !!!
Mtn2Trk Profesyonel Server [Premium Server]
[BladeMt2-65LvBaşlangıç-95Lv Zırh-Kask-Silah Dönş.-Yeni Maplar-Ölüm çukuru-Direk P]
M2-Kaos | Hileler Engelli | Kaos Oyunu | 00 Droplar | Sabit Boss Lar | Eşsiz Server
M2-War
KalpsizMt2
MyDreamMt2
LacosteMt2
M2-Gold
SetVDSMt2
M2-Harum
OtisabiMt2
Metin2Exe
500 Adet Lonca Logosu
StarlightMT2
OscarMt2
OldMt2
Master2
GhwwwMt2
RenkMt2
Metin2Master
CasMt2
TkMt2
FeliusMt2
CycMt2
Ramazan Paketi - Niyetli Vatandas
Metin2 Ramazan Paketi Kavuk Sac Stilleri
Reboot Atarken İtemin Kaybolması
Putty Hataları ve Çözümleri Metin2 Hataları
Bayrak Işınlanma Kodları
2010 SF Ruh Tasi Kesin Cozum
MygameMt2
TraiseMt2
RexionMt2
SamurayMt2
MaviMt2
Home
ParsMt2 Kraliyetli Beyaz Zirh Altin Kraliyet Kolay Server
M2-Turko Zor Server TR Tipi
AdorableMt2 Orta Duzeyde Server
JudasMt2 Orta Düzeyde Server Baslangic Leveli 50
Sabotaj Mt2 Emek Serveri 63 Lv Baslangic
intikamMt2 Klasik Kolay Server
KoreaMt2
LostMt2 Kolay Server Beyaz Kraliyetli Fes Ekli
MM2 Zor Server Emek Serveri
AslanMt2 Kolay Server 
M2Turks Zor Server Ruh Tasi ve BK Okuma
Quality2 Orta Zorlukta Server 50 Lv Baslangic
BrightMt2
DejavuMt2 Orta Duzeyde Donusumlu Server
Metin2Cafe Orta Duzeyde Emek Serveri
EflatunMt2
Metin2 Private Serverlar [31 Aralik 2011]
VurgunMt2 Kolay Server
Yeni Buz Ankasi Mob
Serverina Kardan NPC Ekle
Efsun Botunu Packten Engelleme
Uye Paneli
Server Ekle
Uye Ol
Metin2 Css Temalari Css METİN2 METİN2 CSSLER CSS TASARIM METİN2 METİN2 CSS TASARIMLARI SİRİUS EDİT HİLAL KILICI M2-TR MMOMT2
Metin2 Bedava Çar SAMARRA ALESTA METİN2 BEDAVA ÇARLAR BEDAVA HESAP BEDAVA 76 LV ÇAR LEVEL METİN2 METİN2 69HELPER KOLAY LEVEL KASMA KÖPEKLERDE 250 OL MUHOLAR SİLAHCIDA 99 LV SINIRI 250 LV 
Yeni sayfanın başlığı
KlavuzUyelik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=